Visserligen var Enköpingsbon Mats O Karlsson en ledande landstingspolitiker från 1994 och tolv år framåt, men andelen Enköpingsbor i regionstyrelsen (tidigare landstingsstyrelsen) just nu är historiskt stor.

I artikeln ger några kända Enköpingspolitiker, med tunga uppdrag i regionen efter valet 2018, sina kommentarer.

Formellt är det regionfullmäktige som tar besluten, men ingen fråga tas upp där utan att först ha behandlats av regionstyrelsen.

Artikelbild

| Helena Proos (S), andre vice ordförande i regionstyrelsen menar att det är en fördel med god kunskap och ett bra kontakt i kommunen.

Här leds och samordnas förvaltningen av Region Uppsala, det som tidigare var landstinget i Uppsala län. Regionstyrelsen har ett helhetsansvar för hälso- och sjukvården och svarar för den långsiktiga ekonomiska planeringen. Budgeten för 2019 är på 11,6 miljarder kronor, nästan fem gånger så mycket som Enköpings kommuns.

Helena Proos (S), tidigare finanskommunalråd i Enköping är numera landstingsråd och andre vice ordförande i regionstyrelsen.

Hon menar att det är viktigt att se till hela regionens behov, men säger också:

– Att det finns företrädare som har god kunskap och ett bra kontaktnät i Enköping är naturligtvis en fördel.

Artikelbild

| Landstingsrådet Johan Örjes (C) säger att ersättarna också är viktiga i det politiska arbetet.

Har Enköping större chans att prioriteras, till exempel när det gäller lasarettet och kollektivtrafik, än om ingen kom härifrån?

– Det viktigaste är dialogen mellan kommunen och regionen. Ett bra exempel är förra perioden då vi i kommunen lyckades få regionen att införa kollektivtrafiken till och från Grillby. Den frågan hade ältats i många mandatperioder, men med ett bra samarbete mellan kommun och region så lyckades vi äntligen lösa den frågan, säger Helena Proos.

Artikelbild

| Neil Ormerod (V) vill att fler verksamheter från Akademiska sjukhuset ska lokaliseras ut i länet.

Är det någon fråga som är extra viktig den här mandatperioden ur ditt perspektiv?

– Viktigaste frågan är tillgången till vården. Minskade köer och ökad medarbetarnöjdhet måste prioriteras.

Artikelbild

| Monica Avås, moderat ledamot i regionstyrelsen, hoppas att kunna lyfta Enköping mer i diskussionerna.

Monica Avås (M) tror att den lokala representationen kan gynna Enköpingsborna.

– Självklart är förhoppningen att vi kan lyfta fram Enköping mer i diskussionerna. Besluten får inte bara bli ur Uppsalaperspektiv, som man tyvärr kan uppleva ibland från denna del av länet.

Är det någon fråga som är extra viktig den här mandatperioden ur ditt perspektiv?

– Det viktigaste är att få personal till vården, som har bra arbetsförhållanden.Vi måste kunna ha vårdplatser öppna och ge den vård som behövs.

Landstingsrådet Neil Ormerod (V) säger:

– Om det någonsin fanns en risk att Enköping skulle bli bortglömd, då är den borta nu.

Ormerod menar att det finns en klar tendens att området man har bäst kunskap om gynnas.

– Eftersom Uppsala är så väldigt dominant befolkningsmässigt är det i grunden bra att fler politiker kommer från andra kommuner, säger han, men tillägger:

– Men det är viktigt att jobba för hela länet och se till att behoven hos folk från mindre orter inte förbises. Och jag kan lova att vi från Enköping skänker mer än en tanke till Håbo.

Är det någon fråga som är extra viktig den här mandatperioden ur ditt perspektiv?

– Villkoren för vårdpersonalen måste bli bättre för att vi ska få bukt med köerna. Det krävs en omställning där vården kommer närmare patienterna med förstärkning av primärvården och lasarettet, och fler av Ackis verksamheter ska lokaliseras runt om i länet. I Enköping måste vi äntligen få en busstrafik värd namnet.

Centerpartisten Johan Örjes, också han landstingsråd, påpekar att ingen av ersättarna kommer från Enköping.

– Om man är ordinarie eller ersättare har inte så stor betydelse i det praktiska arbetet i styrelsen. Hade ingen kommit i från södra länsdelen hade det funnits en större risk att behov missats. Det viktiga är dock inte regionsstyrelsen, utan att det finns starka företrädare från olika delar av länet i regionfullmäktigegrupperna, säger Johan Örjes.

Är det någon fråga som är extra viktig den här mandatperioden ur ditt perspektiv?

– Att den nära vården stärks, bland annat genom att inleda arbetet med att få ett vårdcentrum i Bålsta och att vi får en bredare uppslutning också utanför Uppsala län för att bygga järnväg Enköping-Uppsala.