ENKÖPING

Ett exempel på det är det medborgarförslag som lämnades in av kulturprofilen Göran Laksell, och som han presenterade inför politikerna vid ett fullmäktigemöte i slutet av förra året.

Han förslår bland annat att Stattomten används så att Enköpings museum får större lokaler tillsammans med en kulturskola och en större turistinformation och att ett naturrum inrättas i samma byggnad där Enköpings kultur- och närmiljöer presenteras.

Kommunhuset föreslås ligga på nuvarande plats och Joar Blå blir ett kulturhus med konsthall, bibliotek och olika scener.

Nu har svaret kommit från kommunledningskontoret. Utredningar pågår. Samordning är nyckelordet. Kommunen tittar inte bara på funktioner och lokalisering utan även på finansieringsmodeller.