Bostad Fler lägenheter hyrs ut i andra hand i Sveriges tre största städer. I Malmö är ökningen störst – tio procent fler andrahandslägenheter annonserades under ut under den gångna hösten än under hösten 2016.

I Stockholm var ökningen sex procent och i Göteborg drygt en procent, skriver Hem&Hyra , som undersökt andrahandsannonser på Blocket under månaderna september till december.

I Malmö bjöds 978 lägenheter ut till andrahandsuthyrning under dessa månader förra året. Det kan jämföras med 891 lägenheter under samma period 2016.