Många Bålstabor uppskattar den centrumnära platsen nära ishallen.

"Skateparken är nog det mest lyckade projekt för barn- och ungdomsaktivitet kommunen har gjort", skrev en kommuninvånare i ett medborgarförslag förra hösten och föreslår en utbyggnad.

På måndag ska förslaget få svar i kommunfullmäktige.

Artikelbild

| En mötesplats för barn och unga.

Kommunstyrelsen håller med om att skateparken är populär:

"Parken är en naturlig mötesplats för många unga. Dessutom har kickbikes, utöver skateboard, blivit populärt och skateparken skulle behöva anpassas till detta. Utöver en utbyggnad av skateparken skulle en allmän uppsnyggning av området också vara önskvärt, för att göra det till en levande mötesplats i centrum".

Tjänstemän på kultur- och livsmiljöavdelningen och tekniska avdelningen uppskattar kostnaden för en utbyggnad till 1,8 miljoner kronor.

Deras förslag till politikerna: "Utbyggandet av skateparken får finansieras i 2020 års budget. Detta skulle också medföra

en rimlig tidplan för planering och projektering".