Inför vårbudgeten konstaterar Swedbank att politiska beslut har stor inverkan på vår privatekonomi. Den disponibla inkomsten, det vill säga det vi har kvar efter skatt, har ökat i snabbare takt än löner och pensioner för vissa grupper.

Det finns många europeiska länder som haft en liknande inkomstutveckling. Däremot sticker Sverige ut då den disponibla inkomsten har ökat mycket starkt. Mycket förklaras av jobbskatteavdragen som sänkt inkomstskatten. Sedan har vi också sett höjda barn- och bostadsbidrag, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank, till DI.

Enligt bankens beräkningar har ett enpersonshushåll med genomsnittslön i dag upp emot 7 000 kronor mer kvar i plånboken varje månad än för 15 år sedan, justerat för inflation. För en familj med två heltidsarbetande och tonårsbarn är summan 20 000 kronor i månaden.

Den svagaste utvecklingen av den disponibla inkomsten har arbetslösa, plus 890 kronor på 15 år. Pensionärer är också en grupp som har halkat efter, men under senare år har sänkt pensionärsskatt och höjda bostadstillägg förbättrat gruppens ekonomi.