Fusionen mellan TDC och MTG:s nordiska verksamhet, där bland annat Viasat ingår, presenterades den 1 februari, då med alla detaljer om den finansiella lösningen. Men det är villkorat av ett godkännande från aktieägarna.

Styrelsen för TDC drar nu tillbaka sin tidigare rekommendation om att säga ja till samgåendet.

I stället förordar man ett bud på hela bolaget från ett konsortium bestående av flera danska pensionsfonder och en australisk investmentbank.

Budgivarna erbjuder 50:25 danska kronor per aktie, vilket innebär en premie på 25,6 procent sett till börskursen den 31 januari. TDC-aktien rusar efter uppgifterna.

Under dagen florerade uppgifter om att Telia förde diskussioner med TDC, något det svenska bolaget förnekade.