Samtidigt som regeringen presenterar sin ekonomiska vårproposition på måndag läggs även en vårändringsbudget. Den innehåller förändringar jämfört med den budget för 2018 som riksdagen klubbade i höstas.

I årets ändringsbudget gör regeringen nya satsningar på 2,6 miljarder kronor. Hittills har förslag för 1,9 miljarder presenterats.

Pengar till vård

Till exempel får landstingen 400 miljoner kronor extra för att bland annat öka tillgängligheten i vården i sommar. Det kan till exempel handla om mobila vårdteam för att äldre ska slippa söka hjälp på överfyllda akutmottagningar.

Satsningar görs bland annat också på sommarjobb för unga, på ny utrustning till polisen och stöd till produktion av biogas.

En vårändringsbudget ska normalt bara innehålla tillfälliga förändringar på grund av händelser som inte varit kända tidigare. Ofta handlar det om kostnader som ser ut att bli större än när budgeten klubbades på hösten.

Ökade kostnader

Så är det med kommunernas flyktingmottagning som staten ska betala. När kommunernas ansökningar för ersättningar för 2015-2017 nu kommit in har det visat sig att kostnaderna är 4,9 miljarder kronor högre än regeringens prognos i höstas. De pengarna föreslås kommunerna nu få i vårändringsbudgeten.

Sådana ökade utgifter räknar dock inte regeringen in som nya satsningar i vårändringsbudgeten.