Genom att ersätta oljeeldning med en kombination av fjärrvärme och värmepumpar kommer fabriken att uppnå en "nästintill koldioxidneutral produktion", samtidigt som miljölösningen innebär en ekonomisk besparing, står i ett pressmeddelande:

– Vi på Sandvik Coromant har bland annat har minskat användningen av eldningsolja med cirka 70 procent sedan år 2012. Satsningen på alternativ fjärrvärme, som vi gör tillsammans med bioenergiföretaget Neova, kommer att få ner den siffran till nära noll, säger Joakim Fagerudd, platschef på Sandvik Coromant i Gimo.

Investeringen backas upp av det statliga investeringsstödet Klimatklivet, som är en del av statsbudgeten. Enligt Sandviks beräkningar kommer den nya fjärrvärmelösningen att motsvara minskade växthusgasutsläpp med 1 850 ton per år.