Trots att Elin Dahm bara är 37 år har hon hunnit med att arbeta som rektor i 10 år. Först vid Thoren Business School i Uppsala och sedan sex åren på Uppsala yrkesgymnasium Jälla och Ekeby. Snart lämnar hon skolvärlden för att bli chef för kultur- och fritidsförvaltningen i Östhammars kommun och efterträder Susanna Westman.

– Det är blandade känslor. Det är vemodigt att lämna något som jag har arbetat för så länge. Jag har varit sex år i kommunen här i Uppsala. Samtidigt är det roligt att pröva på att göra något annat och göra något utanför skolans värld, säger Elin Dahm.

Tio år som rektor har gjort att Elin Dahm samlat på sig lång chefserfarenhet och i arbetet på Uppsala yrkesgymnasium Jälla och Ekeby har hon även fått möjlighet att arbeta inom en kommunal verksamhet.

– Jag har varit rektor i tio år men inte varit chef på något annat sätt. Jag har inte haft ansvaret för en förvaltning och det ska bli väldigt spännande, säger Elin Dahm.

Peter Nyberg, kommundirektör i Östhammar, varför valde ni att anställa Elin Dahm?

– Vi valde Elin därför att hon ledarerfarenhet och erfarenhet av den kommunal verksamheten. Eftersom att hon varit rektor på Jälla- och Ekebyskolan finns många beröringspunkter med utbildningsområdet på kultur och fritid.