2015 öppnade HVB-hemmet Solbacken i Solgårdens gamla lokaler i Östhammar. I dag bor sju ungdomar på Solbacken. De kom till Sverige som ensamkommande, men vid årsskiftet är det tänkt att HVB-hemmet ska stänga.

– Vi har ett HVB-hem i dag men antalet ensamkommande minskar i kommunen. Därför ska vi ställa om HVB-delen till ett stödboende, säger Martina Jirlow, verksamhetschef för boenden för ensamkommande vid socialförvaltningen i Östhammars kommun.

I dag finns redan ett stödboende i samma fastighet som Solbacken. Tanken är att ungdomarna som i dag bor där ska utredas av socialtjänsten för att se om de passar för att bo på ett stödboende.

– För att bo i ett stödboende måste man vara mer självgående och klara sin dagliga livsföring och ta eget ansvar. Det är en högre grad av omvårdnad på ett HVB-hem jämfört med ett stödboende, säger Martina Jirlow.

Hur gör ni om det visar sig att någon av ungdomarna inte klarar av att bo i ett stödboende?

– Då är det socialtjänsten som får hitta ett annat typ av boende för dem. Enligt det nya regelverket får vi inte placera utanför kommunen om inte den tillfrågade kommunen säger ja.

Hur agerar ni om det kommer ungdomar som är i behov av att bo på ett HVB-hem till kommunen?

– Den frågan är inte löst än. Jag har ett möte nästa vecka där vi ska ta upp den typen av frågor. Vi kan fortfarande få personer anvisade från Migrationsverket till oss och då måste vi kunna ta emot dem.

Under torsdagen genomfördes ett informationsmöte med de boende och deras godemän. Martina Jirlow tycker att mötet gick bra.

– Jag tycker att det togs emot bra och det ställdes många frågor, både av ungdomarna och av deras godemän. Många av ungdomarna är 17 år i dag och vill bli mer självständiga. Men vi vet av erfarenhet att många frågor kan komma i efterhand. Enhetschefen har bokat in ett uppföljande avstämningsmöte för att följa upp det här.

I dag arbetar ett tiotal personer på Solbacken. När HVB-hemmet stänger kommer flera av dem att påverkas.

– Personalen påverkas så till vida att det blir personalneddragningar. Vi har inte lagt schema för den nya verksamheten, men det kommer bli en betydande neddragning, säger Martina Jirlow.

Kan du säga ungefär hur många som påverkas?

– Nej, jag kan inte säga det i dag. Vi måste få ihop verksamheten först.

Martina Jirlow säger att ambitionen är att hitta nya anställningar inom kommunens verksamhet för personalen som sägs upp.