I år firar Östhammars stad 650 år. Jubileet har firats på flera sätt under året. Nu har Frösåkers hembygdsförening gett ut jubileumsbok som handlar om Östhammars historia.

– Vi tycker att det är angeläget med en reflektion över de här 650 åren. Föreningen har ansträngt sig och många medlemmar har hjälpt till med material, säger Karl-Fredrik Ingemarsson, föreningens ordförande.

Hittills har 450 exemplar av boken delats ut, men 200 har försvunnit på vägen från tryckeriet till hembygdsföreningen.

– Vi ska dela ut ungefär 200 till. 650 hade varit passande med tanke på jubileumsåret, säger Karl-Fredrik Ingemarsson.

Hur ser Östhammars historia ut?

– Det handlar framför allt om strömmingsfiske, hantverk och senare handel. Att hantera skinn var tydligen något som var populärt i Östhammar, säger Karl-Fredrik Ingemarsson och fortsätter:

– Något vi slås av är att det registrerats 17 silversmeder i Östhammar mellan 1680 till 1870. Det är helt unikt.