Beslutet om sanktionsavgift på 9 700 kronor har tagits av bygg- och miljönämnden.

Det handlar om en mur som tekniska förvaltningen byggt vid parkeringen nedanför Öregrundsbiografen vid Västerhamn. En representant för bygg- och miljöförvaltningen konstaterade i juli år 2017 att en mur hade byggts på fastigheten som ägs av kommunen. Efter påpekande inkom en ansökan om bygglov från tekniska förvaltningen i november.

– I sin ambition att snygga upp vid husbilsparkeringen tänkte man inte på att det behövdes bygglov. Nu har vi fattat beslut om sanktionsavgift och även gett tekniska förvaltningen bygglov i efterhand, säger Tomas Bendiksen (S) som är ordförande i bygg- och miljönämnden.