Tekniska förvaltningens chef Annila Bexelius gjorde sin sista arbetsdag i fredags och just nu är gatu- och fastighetschef Lasse Karlsson tillförordnad förvaltningschef. Rekryteringen ska vara klar den 28 november, är målet. Beroende på uppsägningstid kan det dröja ett antal månader innan ny chef är på plats.

– Det är roligt att det var så många sökande. Tolv personer är ganska mycket i dessa tider till en sådan här tjänst, säger Anneli Jansson-Sumén som är HR-strateg vid Östhammars kommun.

Sex personer har valts ut för intervju, varav två sökande redan är anställda av kommunen. Av de tolv sökande är tre kvinnor och nio män. Flera av dem har chefstjänster i dag och de sökande kommer både från privat och offentlig sektor i bland annat Östhammar, Uppsala och Gävle kommun. Lämplig akademisk examen och brinnande intresse för samhällsfrågor har efterlysts i annonsen. Erfarenhet från politiskt styrda organisationer anses också meriterande.

– Vi söker en förvaltningschef som ska leda andra chefer, därför får det gärna vara någon som har den erfarenheten.

Är det ett krav från kommunen att personen har viss områdeskunskap?

– Nej, vi har inte sagt att man måste vara kunnig på det sättet. Vi har redan gatu- och fastighetschef, måltidschef, renhållningschef och städchef som är duktiga på sina områden. Förvaltningschefen ska leda dem och jobba med samverkan, utveckling och visioner för verksamheten, säger Anneli Jansson-Sumén.