Utvecklingen från februari månad med ett kraftigt antal sjunkande bostadsaffärer fortsatte in i mars månad. Jämfört med samma period året innan gjordes 20 procent färre affärer. Hans Flink, försäljningschef vid Svensk Mäklarstatistik ser två orsaker – dels påverkan genom påsk, dels det skärpta amorteringskravet som trädde i kraft den 1 mars.

Den ena påskveckan inföll i mars vilket drar ned antalet affärer men sedan är det här också ett tecken på att många passade på att slutföra sina flyttplaner och slå till innan förändringen trädde i kraft, säger han.

Liten nedgång

På prisfronten märks en liten nedgång, minus 1 procent på en månads sikt såväl för riket som för Storstockholmsregionen, som visserligen går emot tidigare månaders utveckling.

Hans Flink vill dock inte prata om något trendbrott.

Minus 1 procent betecknar vi som nästan en stillastående utveckling. Det är nu nya regler och marknaden måste få lite tid på att inrätta sig i nya led. Ge det ett par månader och sedan ser vi var det här bär men i nuläget ser vi inga tecken vare sig uppåt eller nedåt.

Bilden av en stillastående marknad bekräftas också av Valueguards hox-index som visar på oförändrad prisnivå gällande den senaste månaden för såväl bostadsrätter som villor.

Trögare marknad

Ytterligare ett tecken på otydlighet är att medan bostadsrättspriserna sjönk gick villapriserna i stället i motsatt riktning. På en månads sikt och ur ett riksperspektiv steg priserna med 1 procent. I Stockholm och Göteborg var samtidigt priserna oförändrade under samma period.

Villamarknaden är något trögare och reagerar något långsammare på prisuppångar respektive nedgångar, säger Hans Flink.