Solcellerna har under sommaren gett väldigt god effekt, och med höjda elpriser och ett slopat bygglovskrav för solpaneler från den 1 augusti är det allt fler som söker sig till en mer självständig elproduktion.

Vi ser ett jättehögt tryck det här året, marknaden kommer nog dubbleras till 2019, säger Johan Lindahl, talesperson på branschföreningen Svensk solenergi, till TT.

Varje år sammanställer Svensk solenergi statistik över hur många som har privata solcellsanläggningar som är anslutna till elnätet. Deras senaste siffror visar att cirka 15 000 anläggningar var i gång i slutet av 2017 och att ökningen har legat på 50–80 procent årligen.

Artikelbild

| Rekordmånga soltimmar och högre elpriser – marknaden för solpaneler växer kraftigt. Arkivbild.

Stor potential

Även Vattenfall ser att efterfrågan ökar starkt.

Marknaden växer med ungefär hundra procent just nu. Den extrema torkan har gjort att elpriserna drivits upp och så har vi en säsong med jättemånga soltimmar, säger Rick Tariq Khan, chef inom energilösningar privatmarknad på Vattenfall, till TT.

Under sommaren har de gjort en sammanställning för att se var så kallade soltak skulle kunna producera som mest energi. Rick Tariq Khan uppskattar att cirka en miljon hushåll totalt skulle kunna vara aktuella för solcellsinvesteringar, vilket skulle kunna generera 5–10 procent av landets hela energiomsättning.

Det är väldigt angeläget ur miljöperspektiv, att producera själv ökar medvetenheten om hur mycket energi som förbrukas och ju fler användare vi har desto mindre blir risken för att tvingas importera el från utlandet, säger han.

Sällsynt med lagring

Många saknar fortfarande kapacitet att lagra solpanelernas el – det betyder att överskottet som solcellerna producerar skickas ut på elnätet igen. Men elen köps upp av bolagen och det finns även skatteavdrag att göra för producerade kilowattimmar – jämfört med andra länder är det en bra affär för solpanelsägaren. Men för ett helt självförsörjande system krävs någon form av batteri för lagring och reglering.

Ska du ha el vid ett strömavbrott så behöver du kunna koppla bort dig från elnätet vid strömavbrottet, och för det behövs ett batteri. Det kan det finnas ett värde i att ha den säkerheten, säger Johan Lindahl på Svensk solenergi.

Och liksom för själva panelerna sjunker stadigt priserna för batterier.