– Alla lärare på dessa tre skolor utbildas så att elever med språkstörningar utvecklas och blir bättre, säger Ann-Charlotte Simonsson som tillsammans med Karin Enqvist är projektledare.

Både Ann-Charlotte Simonsson som bor i Hållnäs och Karin Enqvist, Gävle har samma ledstjärna i arbete; de vill att barn och elever med språkliga svårigheter uppmärksammas och att lärare bättre kan möta sådana funktionsnedsättningar.

Karin är logoped och Ann-Charlotte är specialpedagog i rektorsområdet.

– I våra skolor räknar man med att två elever i varje klassrum har en språkstörning. Det är en stor utmaning för lärare att möta alla barns och elevers olika behov. Det här projektet går ut på att utbilda lärarna, ge dem tips och råd på hur de kan anpassa undervisningen, säger Ann-Charlotte Simonsson.

När vi träffas på Ol Andersskolan är de ivriga att berätta om detta.

– Den som har en språkstörning har svårare att lära sig det egna modersmålet än andra. Många har även svårt inom andra områden, som koncentration och uppmärksamhet, läsning och skrivning. Barnet kan utveckla och träna språket så att de kommer ikapp, säger Karin Enqvist.

I undervisningen används bilder, surfplattor och datorer med appar och program.

– Vi använder oss mycket av bilder och med ett mer förenklat och rakt språk i undervisningen. Med hjälp av bilder gör vi en händelse, en instruktion eller ett händelseförlopp mer konkret, säger Karin Enqvist.

I ett seriesamtal ritar man streckfigurer samtidigt som man pratar.

– Vi kan se vad vi pratar om! säger Karin Enqvist.