Han närmar sig ofta sina motiv med musikaliska förtecken och ser bilderna som ett partitur, ett musikaliskt stycke.

– Måleri har mycket gemensamt med musik. För mig är måleri också komposition, kontrast, nyans, färgklang, harmoni, form, rytm och rörelse, säger Leif Högström i sin ateljé och verkstad i Gamla Folkets Hus i Tobo.

Han står omsluten av sex målningar i stort format, 150x150 centimeter. Bilderna är abstrakta och fem av dessa ska han leverera till nya Marnässkolan i Ludvika. Falu kommun har beställt målningarna till skolans konstnärliga utsmyckning.

– Jag har försökt förhålla mig till bilderna som till musik, säger han och sveper blicken över målningarna.

Det svänger om motiven, i moll och dur och i olika tempon. Vilken rytm och rörelse. Färgerna är klara och livfulla och sättet att måla leder tanken till Henri Matisses illustrerade bok Jazz (1947).

De flesta av Leif Högströms bilder i Marnässkolan utgår från mekaniken i ett piano.

– Jag kom in i en bilverkstad och såg ett riktigt piano. Jag fick skruva loss och montera ner pianot i delar. Detaljer du ser på målningarna är delar från pianot, säger Leif som fascineras över mekanismen i ett piano:

– Pianots anslagsmekanism är mycket avancerad. När man trycker på en tangent på ett vanligt hemmapiano rör sig ett tjugotal olika delar - och gör det möjligt att kontrollera tonstyrkan, genom anslaget på tangenterna tills dess att en filtklädd klubba träffar en sträng. Man kan spela både svagt (piano) och starkt (forte).

En titel på hans målningar är just Piano Con Moto, det vill säga mjuk rörlighet.

Leif Högströms målningar i Marnässkolan placeras i korridorer och andra öppna ytor.

Han arbetar annars i alla upptänkliga material i sina skulpturer, trä och skrot. Han har gjort ett flertal utsmyckningar, tecknar och gör grafik där hans bilder gärna har en humoristisk knorr. Tillsammans med Sven Nordqvist har han skapat lekmiljöer i Barnens bruk i Lövstabruk och på Upplandsmuseet. Sven Nordqvist hör till en av de mest framgångsrika bilderboksskaparna som gjort närmare tjugo egna böcker och illustrerat lika många av andra författare. Succén kom med Pettson-böckerna.

Förra året utsmyckade Leif Högström tillsammans med sonen Ville, samt Reine Källgren och Sven Nordqvist den nyrenoverade barn- och ungdomsmedicinska mottagningen vid Falu lasarett.

– Utsmyckningen är en installation i väntrummet där vi gjort en lekyta, något av en upplevelseanläggningen för barnen. En motsvarighet av Barnens bruk i Lövstabruk fast i mindre format, säger Leif Högström.