I den ansökan som lämnats in till Kammarkollegiet berättar den manlige sökande om sina nära band och att han skulle ha varit styvson till den avlidne personen.

I den bouppteckning som upprättats av en begravningsbyrå finns inga arvingar upptagna. Inte heller finns det något testamente som säger att någon eller några personer ska få ta del av den avlidne personens kvarlåtenskap som uppgår till flera miljoner kronor.

Däremot framgår det av bouppteckningen att det är den manlige sökande som rapporterat till bouppteckningsbyrån vilka tillgångar som den avlidne haft.

Enligt bouppteckningen ska dock den avlidnes tillgångar tillfalla Allmänna Arvsfonden.

I sin ansökan till Kammarkollegiet skriver den sökande att det även finns flera arbetskamrater till den avlidne som kan styrka den nära relationen.