– Det vi jobbar med är biologiska läkemedel. Det brukar ta tio år av utveckling innan det finns en färdig produkt. Vi har hållit på i fyra år nu, säger Evelina Vågesjö, vd för ILYA Pharma.

Företaget har sin grund i en upptäckt som Evelina Vågesjö gjorde under sina doktorandstudier. Ett kroppseget protein kan påskynda sårläkning. Nu har företaget utvecklat en metod där mjölksyrabakterier som producerar proteinet appliceras på såret.

– Det har visat sig fungera väldigt bra vid djurförsök, säger Evelina Vågesjö.

Nästa steg i utvecklingen är att utveckla produktionen i en användbar form och att göra säkerhetstester innan det senare kan vara dags för klinisk prövning. Enligt Evelina Vågesjö tänker man sig att bakterierna är i frystorkad form som löses upp i vatten innan man häller det i ett sårförband.

Främst tror Evelina Vågesjö att den färdiga produkten kan användas för infekterade sår eller kroniska sår. Förutom proteinets läkande effekter har man även sett att mjölksyrabakterierna kan hjälpa till att motverka skadliga bakterier. Och en fördel är att antibiotikaanvändningen kan minska.

En möjlig spinoff-produkt kan även vara att bakterierna kan stoppas i kapslar man sväljer. Det kan då hjälpa patienter med tarminfektioner. Även här har djurförsök visat på positiva effekter.

Innan det finns ett färdigt läkemedel för människor återstår mycket arbete. Planen är att ILYA Pharma tar arbetet fram tills det finns kliniskt verifierbara data. Sedan tar ett större läkemedelsbolag över den sista fasen fram till ett godkännande.

– Ofta köps hela bolaget upp då, säger Evelina Vågesjö.