– Vi har en sån platsbrist just nu att vi har problem att hitta platser till alla sexåringar. Det är inte så att vi inte bryr oss om de yngre, säger Giggi Thomson, chef för individstöd inom utbildningsförvaltningen.

Problemet har Uppsala kommun haft i ett par år. Stor inflyttning till kommunen är en av orsakerna.

– Annars är detta ett rektorsbeslut. När det kommer tider av mindre brist kommer vi att häva policyn, säger Giggi Thomson.

Enligt Skolverket är omkring fem procent av alla elever i Sverige särskilt begåvade. En del av dem är högpresterande, andra blir understimulerade och kan reagera med att bli stökiga eller väldigt tysta. Beteenden som kan påverka en hel klass negativt, eller leda till att eleven inte uppfyller kraven för godkänt. Men Giggi Thomson menar att det inte är ett stort problem om de här barnen inte får börja förskoleklass tidigare, eftersom även förskolan har ett tydligt pedagogiskt uppdrag.

– De ska kunna möta de här barnen, så det borde inte vara ett problem.

Särskilt begåvade barn kan vara brett högpresterande, eller så har de en särskild begåvning i en liten nisch. Oavsett så ska de kunna få sina behov tillgodosedda menar Giggi Thomson. Och har barnens förskola inte kompetensen så finns kommunens konsultativa stöd.

– Det är gratis och där finns specialister som förskolechefer eller rektorer kan ta hjälp av, säger hon.

Kommuner kan erbjuda femåringar att börja förskoleklass, men det är ingen lagstadgad rätt. Uppsala är dock den enda kommunen i länet som stänger dörren helt för tidigare skolstart. I Enköping är femåringar välkomna.

– Vi tar ställning i det enskilda fallet, säger Frank Stoor, chef på utbildningsförvaltningen på kommunen.

Han berättar att tidigare skolstart är en fråga som ofta kommer upp.

– Vi har en intern diskussion om att jobba rörligare mellan klasserna. Och när vi undersöker andra arbetssätt kommer det här ofta upp. Är det vettigt att ha den här indelningen? frågar han och syftar på att skolstart sker efter födelseår och inte efter mognad.

– Vi går ju mot en alltmer individuell och behovsprövad undervisning och då är det här egentligen en lite märklig indelning, säger Frank Stoor.

LÄS MER: Satsning på begåvade elever i Uppsala

ida.lindhagen@unt.se