– Ett väldigt, väldigt lyckat projekt. Eleverna lärde sig mycket om olika naturvetenskapliga ämnen, samtidigt som vi forskare fick unika och mycket värdefulla data, säger Gesa Weyhenmeyer, professor i akvatisk biogeokemi vid Uppsala universitet, som har varit huvudansvarig för projektet.

Det var under sensommaren och början av hösten förra året som mer än 3 500 högstadieelever från 66 skolor från hela Sverige tog vattenprover i svenska sjöar och mätte luft- och vattentemperaturer.

Elevernas mätningar visar att sjövattnet genomgående håller betydligt lägre temperatur än luften. I kombination med tidigare insamlade temperaturdata visar de också att temperaturskillnaden mellan luft och insjövatten blir allt större.

Artikelbild

| Geesa Weyhenmeyer

Det är känt att utflödet av växthusgaser till atmosfären förstärks om vattnet är varmare än luften, men dämpas om vattnet är kallare än lufttemperaturen.

– Därför är våra resultat högst relevanta för FN:s klimatpanel. De visar på en potentiell dämpning av klimatförändringarna där utflödet av växthusgaser från naturliga vatten kan bli mindre, säger Gesa Weyhenmeyer.

Huvudfrågan för skolprojektet, som har haft rubriken Brunt vatten, var egentligen att få kunskaper om samband mellan sjövattnets färg och vattentemperaturer.

– Tyvärr gjordes för få mätningar i sjöar med tillräckligt brunt vatten för att kunna besvara den, säger Gesa Weyenmeyer.

Hela studien Citizen science shows systematic changes in the temperature difference between air and inland waters with global warming kan läsas på http://www.nature.com/articles/srep43890