Fyra nya kvarter med 400 nya bostäder och två torgytor utlovas. Ett arbete som beräknas bli klart till mitten av 2020-talet.

– Mindre stadsdelscentrum, som Årsta centrum, är viktiga komplement till stadskärnan i Uppsala och de större arbetsplats- och handelsområdena. De som bor i de områdena ska ha nära till service och kollektivtrafik och till gröna områden, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Utöver det nuvarande torget så kommer en ny torgyta närmare Fyrislundsgatan att byggas. Förutom de 400 nya bostäderna kommer det bli plats för 8 000 kvadratmeder av nya affärsverksamheter, något som ska inkludera dagligvaruhandel. Arkitekten vill att det nya torget ska bli en mötesplats för de boende i området, och arkitekturen ska vara inspirerad av "den medeltida stadskärnans gränder".

– Vi har funderat på vad som finns på platsen i dag, och det är gles arkitektur från 70-talet. Vi ville ha någonting som konstraterar mot det. Själva torget ska kunna bli som en mötesplats för de som bor i området. Vi vill inte ha ett jättetorg med oidentifierbar funktion, utan mer av ett stråk, säger Sofie Rosell Güler, planarkitekt för området.

Vårdcentralen kommer att finnas kvar på samma plats som idag. Projektet ska färdigställas i etapper och enligt kommunens tidsplan ska området vara helt klart till mitten av 2020-talet.