Vad gör ni längs med vägen?

– Vi bygger en ny snabbcykelled, som ska gå mellan Sävja och Uppsala centrum. Vi behövde rensa bland träd och buskar samt gräva en del för att göra den tillräckligt bred.

Vad är en snabbcykelled?

Artikelbild

| Tidigare i veckan rensades det bland träd och buskar.

– En extra bred väg specialanpassad för just cyklister. Eftersom det är många som cyklar den här sträckan så passar det bra att lägga den här.

Hur har arbetet gått hittills?

– Det går bra. Asfalten på den befintliga vägen var i dåligt skick och behövde ändå bytas ut, så då passade det bra att bredda vägen på samma gång. Men den här leden blir lite smalare än de andra som finns i stan. Vanligtvis är de fem meter breda, men här blev den smalare eftersom det inte har funnits tillräckligt med mark att bredda den på.

Hur lång tid kommer det att ta?

– Vi tog de första spadtagen i augusti och om ingenting oförutsett händer ska det vara klart till årsskiftet. När leden är klar kommer den att bli ungefär fyra kilometer lång, med parkbänkar var 300:e meter för den som vill vila.

Leden mellan Sävja och centrum blir Uppsalas fjärde snabbcykelled. Lederna är prioriterade när det gäller snöröjning och annan skötsel. Sedan tidigare finns det snabbcykelleder från Flogsta, Gamla Uppsala och Valsätra in till centrum.