– Vi tycker det är olyckligt att cyklarna har hamnat där. Det finns flera tillgängliga platser i området och det är förbjudet att parkera på andra platser än i cykelställ, säger Roger Lindström, områdeschef på stadsbyggnadsförvaltningen.

LÄS MER: Klart för cykelbro och cykelgarage

Den stora cykelparkeringen vid stationen är stängd för bygget av ett cykelgarage – vilket tros ligga bakom den stora mängden felparkeringar. Det totala antalet platser vid stationen ska dock vara detsamma som tidigare, enligt Roger Lindström. Utöver att de felparkerade cyklarna tar mycket plats rent flödesmässigt anser han att det är en trafikfara för cyklister som åker förbi på cykelvägen.

– Uppskattningsvis rör det sig om 200-300 cyklar och det är att problem vi kommer behöva agera mot, säger han.

LÄS MER: Cykelparkering har stängts av

För tillfället diskuterar kommunen hur de ska gå tillväga för att hantera situationen. En möjlighet är att flytta cyklarna – genom antingen en kort- eller långflytt. Kommunen kan behöva kapa låsen och därefter flytta cyklarna till säker förvaring.

– Vi har inte tagit något beslut om detta ännu. En rimlig åtgärd är att ha cykelvärdar på plats. De skulle ha en kommunikativ uppgift som ett komplement till förbudsskyltarna och informera cyklister om att flytta cyklarna, säger Roger Lindström.

Hur kan ägarna få tillbaka flyttade cyklar?

– Den frågan måste vi utreda. I slutändan kan det bli en stor kostnad för ägaren, säger Roger Lindström och fortsätter:

– Men det handlar egentligen om att vi vill få cyklisterna att gå några hundra meter extra för parkering.

LÄS MER: Ännu en cykelparkering stängs av