Det hävdar den flerfaldigt prisade amerikanske hjärnforskaren Joseph LeDoux, känd även som författare av flera bästsäljande böcker – och som låtskrivare och sångare i rockbandet Amygdaloids. Namnet anspelar på en del av hjärnan som heter amygdala, ofta kallad för hjärnans rädslocentrum.

– Men det är fel. Hos oss och andra djur är amygdala viktig för att snabbt detektera och svara på hotande faror med till exempel ökad puls och muskelspänning. Men det är inte detsamma som rädsla. Rädsla är en medveten känsla och hanteras i en annan del av hjärnan, neocortex, säger Joseph LeDoux.

När UNT träffar denne forskarkändis och professor från New York University inför årets Göran Gustafsson-föreläsning i Uppsala berättar han om hur han själv efter många års forskning på djur till sist kommit fram till att det han trott sig studera inte var själva rädslan, utan just "bara" reaktioner på olika hot.

Artikelbild

| Forskare och musiker. Joseph LeDoux inledde och avslutade sin föreläsning i Uppsala om ångest att spela och sjunga några egna låtar från rockbandet The Amygdaloides repertoar.

Enligt Joseph LeDoux finns många belägg för att reaktioner på hot och rädsla hanteras av separata system i hjärnan.

– Ett exempel är experiment där personer som visas bilder av spindlar under någon millisekund reagerar med ökad puls och handsvett, men utan att vara medvetna om vad de sätt och utan att känna rädsla. Ett annat är att personer med skador på amygdala kan förlora förmågan att reagera på hot, men fortfarande känna rädsla, säger Joseph LeDoux.

I dag finns ett flertal läkemedel för att behandla olika ångesttillstånd, men oftast med rätt begränsad effekt.

– En förklaring till detta är att läkemedelsforskningen utgått från studier av djurs beteenden och därför utvecklat mediciner som haft mer effekt på beteendet hos patienter med ångestbesvär än på deras medvetna känsla av rädsla, säger Joseph LeDoux.

Artikelbild

| Fullsatt. Akademiska sjukhusets stora aula Grönwallsalen var nära nog fullsatt när forskarkändisen Joseph LeDoux föreläste om ångest och rädsla.

Minst lika uppmärksammad som för sin forskning i media världen över är Joseph LeDoux som musiker.

För elva år sedan startade han och tre forskarkolleger rockbandet The Amygdaloids. De började med att spela covers på Stones-låtar som 29th nervous breakdown och Mother´s little helper, men övergick snart tilll egenskrivet material.

Artikelbild

| Skilda system. Joseph LeDoux huvudbudskapär att rädsla är en medveten känsla, som hanteras av en annan del av hjärnan än kroppsliga reaktioner på hot.

2007 kom bandets första album, med sju låtar skriva av Joseph LeDoux och med det passande namnet Heavy Mental. Sedan dess har det blivit ytterligare sex album.

– Musiken och låttexterna är ett alternativt sätt att föra ut kunskap om hjärnan och försöka intressera fler för vår forskning. Jag ska inte överdriva betydelsen av detta, men jag vet att det åtminstone ibland har lyckats, säger Joseph LeDoux.