Centerpartiets ungdomsförbund, CUF, i Uppsala län kritiserar Stefan Hanna på en rad punkter, både vad gäller hans agerande i valrörelsen och efter valet. De anser att förtroendet för honom är förbrukat och att han därför frivilligt bör avgå som kommunalråd och ledare för partiet i Uppsala.

Men Stefan Hanna har inga sådana planer.

– Att avgå skulle vara ett stort svek mot alla väljare och mot det förtroende jag har fått. Först vann jag provvalet inför valet stort i partiet, därefter vann jag nomineringsstämman stort. Sedan har C gjort sitt bästa val på väldigt länge och jag fick massor av personkryss. Det är den förtroendebas jag har, säger han.

CUF kritiserar bland annat Stefan Hanna för att ha tagit skoldebatter där CUF själva hade velat skicka en representant från ungdomsförbundet. De anser att han aktivt motarbetade deras valarbete. Stefan Hanna menar att det var skolorna själva som efterfrågade höga företrädare.

– Skolorna ville att kommunalråden skulle komma och då försökte vi matcha det så långt som möjligt.

En annan fråga där CUF kritiserar Stefan Hanna hårt är hans aktion mot konstverket i Carolinabacken strax innan valet, då Hanna täckte konstverket med en plywoodskiva på vilken han skrev "Frihet". Stefan Hanna svarar att det var en installation på fem minuter som inte gjorde någon skada alls.

– Den här frågan har Centerpartiet drivit i Uppsala i flera år. Det är tack vare det som vi lyckats få till en förändrad process så att vi inte ska ha konstverk med kommunistpartipropagerande som dessutom förödmjukar en massa människor. Utan i stället en process där invånarna ska involveras i valet av offentlig konst.

CUF är också mycket kritiska till att Stefan Hanna haft, som de menar, en hånfull ton mot Liberalerna och deras ledare sedan det blev känt att L inlett förhandlingar med S och MP.

– De får gärna ta fram exempel på när jag uttalar mig om enskilda individer. Mitt uppdrag är att prata sakpolitik. Jag pratar om andra partiers agerande. Sedan finns partier som pekar ut individer, men jag gör inte så, säger Stefan Hanna.

Finns det något i kritiken från CUF som du tar till dig av?

– All kritik ska tas på största allvar, men jag vill ha konstruktiva diskussioner. Inte bara tyckande. Något att ta med sig är att det är viktigt att framöver se till att ungdomsförbundet sitter med i planeringen inför valarbetet så att de kan göra sin röst hörd tidigt.