– Där ligger en och solar, ser du?

Rickard Malmström pekar på en hopringlad huggorm i gräset under en björk. Vi är i Hågadalen, vid Pattons hage; hemmamarker för reptilexperten tillika miljöpartistiska kommunalrådet Rickard Malmström. Han är uppvuxen i kvarteren alldeles om hörnet och bor än i dag i närheten.

– Det finns många fina såna här grönområden i Uppsala. I takt med att stan växer ökar behovet av att höja kvaliteten och utveckla dem, till exempel med handikappanpassning. Att komma ut i naturen är en av de mest hälsofrämjande aktiviteterna som finns.

Den kraftiga utbyggnaden av Uppsala sker delvis genom förtätning. Motsäger inte det närhet till grönområden?

– Vi behöver utforma staden så att människor inte blir bilberoende, utan har nära till olika typer av service. Vi kan inte bygga för bilar, utan måste fortsätta satsa på bra kollektivtrafik och snabba cykelvägar, och då behöver vi förtäta. Mellan stadsdelarna sparar man gröna områden som är viktiga för människors livskvalitet och som med ganska enkla medel kan bli fästen för hotade arter.

Vissa menar att ni är orealistiska: att folk faktiskt behöver bilen ibland och att Uppsalas vägnät redan nu är otillräckligt?

– Jag håller inte med. Titta på städer som Stockholm, där skulle de flesta aldrig ta bilen genom stan utan åker kollektivt.

Under planeringen av Gränby arena för cirka tio år sedan var det Rickard Malmström som i egenskap av reptilexpert kom att leda protesterna mot bygget eftersom arenan hotade den artskyddade salamandern. När han sedan blev politiker och 2014 tillträdde som ordförande för idrotts- och fritidsnämnden blev han själv ansvarig för att ro arenan i hamn.

Hur kändes det att plötsligt sitta på den stolen?

– Helt okej. Vi såg ju till att skapa unika lösningar så att salamandern fick bättre livsbetingelser och människor fick bättre tillgänglighet till grönstråk parallellt med arenabygget.

Du har som fritidsnämndsordförande fått hård kritik för välkomnandet av fotbollslaget Dalkurd, man har menat att stans anläggningar knappt räcker till Uppsalalagen. Borde du hanterat frågan annorlunda?

– Nej. Jag förstår att det finns mycket känslor när det handlar om idrott. Men Uppsala har en tradition av att vara inkluderande, och vi kan inte säga att ett lag inte får flytta hit, vi kan bara beskriva vilka förutsättningar som finns och säga att de är välkomna att träna här som alla andra.

Men räcker anläggningarna för ytterligare ett elitlag?

– Jämför man med andra kommuner har vi gott om anläggningar, och de som samsas med Dalkurd nu tycker det känns bra. Positivt är också att vi får fler matcher på nya Studenternas, vilket innebär mer intäkter.

Nu lämnar du fritidsnämnden och blir partiets förstanamn i Uppsala. Vad blir din hjärtefråga?

– Klimatet, det är den viktigaste utmaningen vi står inför. Och att skydda den biologiska mångfalden.

Vad är viktigaste frågan för Uppsala just nu?

– Att fortsätta framåt i klimatutmaningen. Uppsalas jakt på att minska plasterna, vårt mål att göra alla transporter fossilfria och våra satsningar på cykling och klimatneutral stadsutveckling gör Uppsala till en spjutspets i Sverige vad gäller klimatarbete. Och Sverige är en spjutspets i världen. Så Uppsala är otroligt viktig, det vi gör här sätter avtryck i hela världen.

Så hur ser Uppsala ut om 20 år om du får bestämma?

– Vi har kommit långt med våra klimatmål. Och så är Kunskapsstråket på plats, stråket som knyter samman staden med spårtrafik. Vi har också utvecklat grönområden så att de har bättre kvalitet för alla som besöker dem och fått nya arter som flyttat in.

När dåvarande vice statsminister Åsa Romson sa att hon skärpte flyktingpolitiken för att hjälpa sina miljöpartistiska kommunalråd, riktade hon sig till dig då?

– Om jag säger såhär: I förhållande till hur många människor Uppsala tagit emot har vi små problem tack vare alla fantastiska insatser som gjorts här. Men visst finns det problem, i exempelvis Gottsunda. När det gäller integrationen måste vi se till att människor kan utvecklas till sin fulla potential och vi i Miljöpartiet menar att det är utbildning som löser problemen, inte enklare jobb.

Men utbildning har man väl försökt satsa på länge?

– Ja, men inte tillräckligt. Det är främst en pedagogisk fråga som handlar om allt från effektivare språkundervisning till att kunna studera komplexa ämnen på sitt eget språk. Vi ser ju också nu att kommunens insatser har lyckats halvera tiden till etablering för de som kommit.

Ser du några konflikter mellan bibehållen välfärd och en generös flyktingpolitik?

– Miljöpartiet värnar asylrätten för människor i behov av skydd. Och det är en utmaning, men om vi får bättre snurr på utbildningssystemen kommer många få chans att bidra och det är väldigt välkommet i Uppsala. Vi behöver mer personal i bland annat skola, vård och omsorg. Sedan syftar ju vår politik till en mer hållbar värld där människor inte behöver fly. Flera av de oroshärdar vi har i världen i dag har sin grund i klimatförändringar.

Vilka tänkbara samarbetspartier ser du efter valet?

– Alla som ställer upp på grön politik för att göra det som krävs för planeten.