Den tillfälliga lösningen för bårhuset på Akademiska sjukhuset har nu varit på plats i snart två år. Detta medan lokalerna byggs om för att få en modernare lösning. När UNT skrev om frågan nyligen framställdes det som att de döda förvarades i mindre kylcontainrar ute på lastkajen vid bårhuset. Det var felaktigt, så är inte fallet. Under byggtiden förvaras upp till 80 avlidna i ett provisoriskt kylrum som byggts på gården intill lastkajen vid bårhuset.

Regionrådet Emilie Orring (M) menar att den provisoriska lösningen fått fortgå alldeles för länge.

– Jag är framför allt kritisk till att de avlidna fraktas utomhus och att de förvaras i en kylbarack. Det är inte värdigt i mina ögon, säger hon.

Artikelbild

| Genom dörren till höger går man in till det tillfälliga kylrummet på bårhuset.

Men Helena Olofsson, sektionschef Klinisk patologi, menar att all hantering sker på ett värdigt sätt.

– Vi hanterar de avlidna på ett etiskt och värdigt sätt. Det är ingen container, utan en modul som vi byggt upp tillfälligt, ungefär som ett moduldagis. Till den fraktas de avlidna utomhus ett par meter, men sådana transporter sker ändå, till exempel när de avlidna lämnas och hämtas av begravningsbyråer.

Regionrådet Viviane Macdisi (S) delar inte heller Emilie Orrings bild av en ovärdig hantering:

– Jag tycker att det är ett mycket olämpligt uttalande och ger en felaktig bild av hur avlidna omhändertas. Uttalandet har skapat stor ledsamhet i verksamheten och oro bland anhöriga. Både sjukhusstyrelsen och verksamheten tar etiska frågor på största allvar. Om någon känner oro och obehag om hur avlidna tas om hand på Akademiska sjukhuset uppmanar jag dem att höra av sig till verksamheten för att få svar på sina frågor.

Artikelbild

| Akademiska. Så här ser det provisoriska kylrummet ut som byggts på gården intill lastkajen vid bårhuset.

De nya modernare lokalerna ska stå klara i oktober.

LÄS MER: Kritik mot hantering av avlidna