Ekonomi Försäljningen i den amerikanska detaljhandeln steg med 0,3 procent i april, jämfört med månaden före, enligt siffror från landets handelsdepartement.

Borträknat bilförsäljning steg detaljhandelns försäljning med 0,3 procent.

Analytiker hade väntat sig att detaljhandelns försäljning skulle öka med 0,3 procent i april. Exklusive bilar väntades en ökning med 0,5 procent.