De som kommer att påverkas av det tuffare amorteringskravet, det så kallade skuldkvotstaket, är framför allt bostadsköpare som ligger på marginalen.

Det är unga i högkostnadsområden. Unga och medelklass, säger Anna Granath Hansson, bostadsforskare på KTH.

Det kan medföra att fler söker sig längre ut från städerna, vilket kan komma att driva upp priserna i områden utanför storstäderna.

Där har vi redan haft de procentuellt största uppgångarna på senare tid, där har folk haft råd att bo. Den prisökningen kan nu komma att hålla i sig längre, säger Anna Granath Hansson.

Tajmningen för det eventuellt skärpta amorteringskravet är inget vidare, anser hon.

Det kommer för sent, priserna har redan börjat vackla.

Bakgrunden till det är många osäkerhetsfaktorer under en längre tid på bostadsmarknaden. Det är mycket psykologi. Och den flitiga rapporteringen i medier har haft betydelse, anser hon.

Den har en jättestor roll, säger Anna Granath Hansson.

Men samtidigt tonar hon ned betydelsen av det ytterligare skärpta amorteringskravet. Bankerna har redan infört en viss självreglering.