För en dryg vecka sedan lämnades en konkursansökan gällande Österby industrimontage AB in till Uppsala tingsrätt och i torsdags ansökte även moderbolaget Österby industrimontage Förvaltnings om konkurs. I konkursansökan skriver bolaget att man saknar tillgångar och förmåga att reglera sina skulder och åtaganden.

För lite mer än ett år sedan berättade Österby industrimontage om en stor satsning tillsammans med bolaget Kubik ITC. Man skulle öppna en ny betongfabrik och målsättningen var att skapa 20 nya arbetstillfällen. Etableringen kom på plats i kölvattnet av att Dannemora gruva gått i konkurs och betongfabriken spåddes få stor betydelse för arbetsmarknaden i området, men så blev det alltså inte.

– Det är för tidigt för mig att säga så mycket om bakgrunden och upprinnelsen till det här. Men det som står klart är att produktionen inte har kommit igång på det sätt som man hade plan för när man förvärvade och installerade betongfabriken, säger konkursförvaltaren Pierre Pettersson på advokatfirman Lindahl.

Enligt honom tog det längre tid än planerat att få fabriken körklar och man har inte lyckats få in de orders som behövts.

Pierre Pettersson kommer nu att försöka hitta en köpare till verksamheten, ambitionen är någon som kan återuppta verksamheten och driva den vidare på samma plats.

– Det är svårt att sia om hur det kommer att gå, men det finns intressenter som redan har hört av sig, säger Pierre Pettersson.

Företaget hade enligt sin årsredovisning för fjolåret sju stycken anställda.