Bakom arrangemanget, som hålls i Uppsala konsert- och kongresshus, står Uppsala kommun i samarbete med tidningen Fastighetsnytt. Den senare tillhör Bonnierkoncernen och har tidigare genomfört samma koncept i bland annat Stockholm, Umeå och London.

Målet är enligt arrangörerna att ”fastighets- och samhällsbyggnadssektorn tillsammans med näringslivet och beslutsfattare ska skapa en mötesplats som driver samhällsutveckling och nya affärer”.

Programmet i Uppsala börjar med en gemensam inledning där kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) under tio minuter berättar om vilka politiska visioner som finns för staden. Därefter får publiken bland andra möta Andreas Wallström, chefsanalytiker på Nordea, digitaliseringsexperten Anna Felländer från The Boston Consulting Group samt UNT:s politiske chefredaktör Håkan Holmberg och statsvetaren Stig-Björn Ljunggren. De två sistnämnda ska tala på temat reflektioner efter valet.