Det anser Jan Lundqvist, vd på det nystartade företaget SoftRobot som bygger på en innovation inom artificiell intelligens (AI).

I ett av de större rummen i Base 10 på Klostergatan, en gemensam arbetslokal för nystartade företag, sitter ett gäng killar och knappar intensivt på sina datorer. Det är i det här rummet som en del av Sveriges nya tjänster inom AI utvecklas. På SoftRobot har man tagit fram en digital assistent som efter träning, så kallad maskininlärning, kan strukturera och hantera olika typer av dokument.

– Den tjänst vi byggt upp är bred, men nyttjas i dag framförallt inom bokföring, redovisning och revision, säger företagets vd Jan Lundqvist som är utbildad inom datasystemvetenskap och teknisk fysik.

Artikelbild

| Frej Knutar Lewander och Anton Källbom är två av dem som arbetar med att utveckla och träna Aiida. Med på bilden även Klara-Maria Mach som arbetar med information på SoftRobot.

Idén till att skapa en digital assistent kläckte han hösten 2014 då han träffade några bekanta som jobbar med bokföring och redovisning.

– Jag såg att det fanns en stor potential att göra deras arbete snabbare och mer felsäkert med hjälp av AI och digitalisering, säger Jan Lundqvist.

Året därpå satte han sig tillsammans med tre personer i en lokal i Boländerna för att snickra ihop det som skulle bli deras ”hjärtebarn”; den digitala assistenten Aiida.

Men just när de var klara köptes deras första kund upp av en större koncern.

Artikelbild

| Jan Lundqvist, anser att samarbeten med universitetet är viktigt för deras utveckling. Varje vecka läser alla anställda nya avhandlingar som berör AI.

– Det blev en period av nervositet för oss, innan vi insåg att Aiida var tillämpbar på ett bredare fält. Sedan visade det sig att tajmingen var bra för att bredda programmets uppgift - flera stora bolag var vid den tidpunkten mogna för att testa AI.

Aiida tränas både genom digitaliserad information från kunderna och med hjälp av personer som har kunskaper inom det yrkesområde som "hon" (den digitala assistenten) ska tränas i.

– De företag som redan har hög digitalisering av det de gör, har ett bra försprång då det gäller att hitta allt fler användningsområden för AI, säger Jan Lundqvist.

Redan finns exempel på uppstickare som tar marknadsandelar från etablerade företag genom att använda sig av automatisering

En pedagogisk utmaning som både SoftRobot och andra AI-bolag har är att förklara samt illustrera hur AI:n fungerar och kan användas.

– Det gäller att vara konkret och visa med kundexempel, trots att tjänsten kan vara komplex. I stort är det en utmaning att få folk att förstå vad för nytta man kan ha av AI. Inte ens vi som arbetar med detta vet än allt vad det går att använda till, säger Jan Lundqvist.

Han önskar därför att fler, oavsett bransch, skulle tänka i banor som: ”I vilka delar kan jag ta hjälp av AI i mitt jobb?”

– Vi kan aldrig matcha stora stater som USA och Kina pengamässigt, men utbildningsmässigt och genom vår enorma innovationskraft i Sverige har vi stora möjligheter att hävda oss internationellt även framöver, säger Jan Lundqvist.

Han tror på samarbeten mellan universitet och näringsliv och är mycket nöjd med placeringen i Uppsala, trots att nästan alla deras kunder finns i Stockholm.

– Det finns ett så bra ”startup-go” här i staden. Dessutom är det lätt att hitta bra arbetskraft på Uppsala universitet och kommunen gör nu satsningar på techsektorn, säger Jan Lundqvist.

Just att hålla sig ajour med ny forskning och att utbyta erfarenheter med andra är något som han skattar högt. Det släpps nya avhandlingar varje vecka och alla anställda på SoftRobot läser ständigt på för att hänga med i det snabba tempot.

Finns det ingen oro kring att släppa sina dokument till en dator?

– Jo, men vi rekommenderar att inte i första hand släppa kontrollen, utan att man tar det stegvis, tills det känns tryggt.

En annan oro som finns är att arbetstillfällen ska försvinna.

– Det är mer en generell oro. De som nyttjar systemen upplever oftast att deras företag blir mer konkurrenskraftiga och att andra tjänster skapas istället för de arbetsuppgifter som fanns tidigare.

Spårbarheten är också något som blivit aktuellt, speciellt efter att den nya dataskyddslagen GDPR infördes.

Hur löser ni den frågan?

– Det är viktigt med spårbarheten och man måste kunna följa hur systemet har tänkt. Men det är en utmaning eftersom hela vår affärsidé är de här algoritmerna. Vi måste kunna visa vad som är gjort, utan att säga för mycket om hur det är gjort, för då avslöjar vi våra affärshemligheter, säger Jan Lundqvist.