Det finns vissa ord eller begrepp som är mer laddade än andra och som vi alla värderar på olika sätt. Vi kan också personifiera dem, vad har exempelvis Putin och Blondinbella gemensamt?

Nyligen delade Svenskt Näringsliv ut ett pris till ”Uppsala läns mest företagsamma människa 2015”. En av de nominerade var Maria Mattsson Miehl - en mycket driftig kvinna. På frågan om varför hon gillar att driva företag svarar hon blixtsnabbt: ”Jag gillar att ha makt!”
Kort andhämtning och tystnad bland publiken… sedan jubel och applåder.  Hade det blivit lika mycket jubel om en man sagt så?

I helgen var jag ute och promenerade med min man. Vi pratade då, som vi ofta gör, kring arbete: vad vi vill göra och vilka mål vi har. Min man är rätt högt uppsatt i den akademiska världen och när vi pratar om begreppet säger jag något i stil med: ”Jamen, du är ju rätt så maktorienterad…” Han studsar till ”Vad menar du med det?”  Och ser obekväm ut.
Jag svarar med att säga: ”Ja, du gillar att utöva inflytande och du gillar att ha ansvar och du tycker om att kunna påverka andra, det är ju ett annat sätt att beskriva makt.”

Jag håller en del certifieringsutbildningar i olika personlighetstester, bland annat ett motivationstest. Detta är ett så kallat självskattningstest där testpersonen får skatta vad som kommer ha sannolik effekt på ens arbetsmotivation.
En av de skalor testet mäter är en maktskala, dvs ligger man högt på den skalan beskriver man sig som någon som någon som ”behöver inflytande och utrymme att utöva auktoritet, avsaknad av ansvar känns som demotiverande”  utifrån den beskrivningen. – Finns det någon egenföretagare som INTE tycker att det är viktigt? Finns det någon som inte vill få utöva inflytande och som inte känner sig demotiverad av att inte få ha ansvar? Jag tror de flesta företagare känner igen sig i detta.

Däremot upplever jag att många skruvar lite på sig eller ser förvånade ut om de får en återkoppling att makt skulle vara en viktig motivator för dem. Men när man utvecklar vad man menar med att makt är en viktig motivator ser de lugnare ut.
Vi lägger alltså en stark värdering– ofta negativ – i ordet makt. På så sätt kan men resonerar hur vi tolkar ordet makt.

Jag är fullt medveten om att begreppet makt, varje individs förhållande till makt och tolkningen av begreppet givetvis är mycket mer komplex än så. Givetvis ju mer transparant makten är, desto större är sannolikheten att den används på ett demokratiskt sätt. Man kan med det perspektivet också förstå den kritik Marc Zuckerberg fått kopplat till hur han vill bedriva välgörenhet. Han vill skänka 99 procent av sin förmögenhet, i runda slängar är 400 miljarder kronor, vilket är fantastiskt. Men istället för att lägga pengarna i en välgörenhetsfond med tydliga krav på öppenhet, utdelning av pengar med mera lägger han det i ett egenkontrollerat bolag där insynen är mer begränsad och han själv kan bestämma i större utsträckning.

Någonstans handlar detta om vad vi vill göra med vår makt och där kan man ha två olika filosofiska perspektiv.
Det ena perspektivet utgår från filosofen Hobbes som menade att människan är egoistiska varelser, styrda av sina egna intressen. Det handlar om egna fördelar, begär och motvilja. Det var allas krig mot alla. För att undvika ett sådant tillstånd enligt Hobbes, var det nödvändigt att skapa en statsmakt, envåldshärskare, vars funktion var att skydda människorna mot sig själva.
Det andra perspektivet utgår från Sokrates. Sokrates trodde på människans goda natur. Att vi gör gott om vi vet vad som är gott. De som ser detta och ser människan är också de som bättre kommer att kunna leda andra och utöva makt och leda i samhället. Att se till att leda människor i takt med deras egen inneboende goda vilja.
Så frågan vi kanske bör ställa oss själva och reflektera runt i kring är: Varför vill vi ha makt?