Men fortfarande är bara 21 procent av styrelseledamöterna i länets bolag kvinnor och i hela 58 procent av styrelserna finns ingen kvinna alls.

Samtidigt ligger Uppsala län bättre till än rikssnittet när det gäller hur många bolag som har minst en kvinna i sin styrelse. Här har 42 procent av bolagen i Uppsala län minst en kvinna som ordinarie ledamot i styrelsen. Snittet för riket är 39 procent.

– Utvecklingen går långsamt och ledningsstrukturerna är relativt konstanta. För Almi är jämställdhetsfrågan viktig för att skapa tillväxt och bygga långsiktigt hållbara företag, säger Anna Lundmark Lundbergh på Almi som står bakom undersökningen.

Artikelbild

| – Utvecklingen går långsamt och ledningsstrukturerna är relativt konstanta, säger Anna Lundmark Lundbergh på Almi, som står bakom undersökningen.

Däremot ser det ljusare ut vad det gäller andelen kvinnor på vd-poster. I Uppsala län har nu 16 procent av de undersökta bolagen en kvinna som vd. Det är flest i landet. Även antalet kvinnor som får nya vd-poster har ökat kraftigt de senaste åren. 48 procent, nästan hälften, av de nya vd-posterna gick i vårt län till kvinnor åren 2013–2019.

Samtidigt visar undersökningen att kvinnors styrelserepresentation skiljer sig mycket från bransch till bransch. Högst andel kvinnor i finns i styrelser inom serviceverksamhet, kultur, nöje och fritid. Lägst är den inom industri och tillverkningsföretag.

De bolag som undersökts är företag med minst fem miljoner i omsättning eller minst fem anställda som har minst två ledamöter i styrelsen och är redovisad på länsnivå.