Över hälften av Uppsala läns små och medelstora företag vill växa. Det visar en ny kartläggning som genomförts på uppdrag av den statligt ägda affärsutvecklingsorganisationen Almi.

Även förra året genomfördes undersökningen i Uppsala län och då var det färre företagare som hade samma ambition – fyra av tio.

Utöver en större vilja att expandera så svarar en majoritet av länets små- och medelstora företag att de räknar med att nyanställa inom tre år.

Artikelbild

| Camilla Ahlsson, affärsutvecklingschef

– Det pekar på att vi kan komma att få en rejäl tillväxt framöver med hög efterfrågan också på arbetskraft, säger Camilla Ahlsson, affärschef hos Almi Uppsala.

Samtidigt har startar i september ett nytt utvecklingsprogram för länets företag. Pilotprogrammet som heter Lead4 Digital Change är ett samverkansprojekt mellan Almi och företaget Connect. Finansiärer är Tillväxtverket och Region Uppsala.

Programmet vänder sig till dem som på egen hand börjat utveckla digitala produkter eller tjänster.

Men det räcker inte med att digitalisera sin verksamhet för att säkra företagets framtida konkurrenskraft, enligt Mona Cunningham, projektledare hos Almi.

– Det handlar i högre grad om att våga släppa loss tänkandet och innovationsförmågan för att finna nya affärsmodeller anpassade till nya kundbeteenden, köpmönster och betalningsströmmar, säger Mona Cunningham.

Hon anser att det bland länets cirka 16 000 aktiebolag finns många små och medelstora företag som har förutsättningar att utvecklas, något som programmet vill erbjuda verktyg för.

I den första omgången kommer åtta lokala företags ledare och styrelser att delta i utvecklingsprogrammet.