Under tisdagen offentliggjordes Svenskt näringslivs rankning av företagsklimatet i Sverige 2018.

Fyra av länets åtta kommuner klättrar i listan jämfört med förra året. Högst bland länets kommuner kommer Knivsta på plats 33 – en förbättring med 14 platser jämfört med förra året.

Vad gör ni som inte de andra gör?

– Jag vet inte riktigt vad de andra kommunerna gör, men vi samverkar och lär känna företagarna genom företagarföreningen och på andra sätt. Vi är också en liten kommun som har högt i tak så att problem kommer fram i ljuset snabbt, säger Kent Ryberg, näringslivsutvecklare på Knivsta kommun.

Här är även väntan på bygglovstider relativt kort, jämfört med i andra kommuner.

Målet är att locka fler företag till orten för att fler ska slippa pendla. Antalet företag ökar, men fortfarande i en ganska långsam takt.

Efter Knivsta är det ett stort glapp ner till länets andraplats på listan som innehas av Enköping på plats 120 bland landets 290 kommuner. Länets trea, Heby, hamnar på plats 139 i listan och Uppsala på plats 199. Uppsala klättrar därmed 14 platser jämfört med förra året.

Östhammar (plats 251) anses enligt undersökningen ha sämst företagsklimat i länet.

Ulf Andersson, förvaltningschef i Östhammars kommun, säger att de ändå ser förhoppningsfullt på framtiden.

– Vi klättrar några steg och känner att vi är på rätt väg. Vi har nyligen i dialog med näringslivet tagit fram en handlingsplan för att förbättra företagsklimatet.

Handlingsplanen handlar bland annat om att utöka kommunikationen mellan företagen och kommunen samt att utveckla arbetet kring upphandlingar.

– Vi ska också utveckla vår dialog med företagen. Exempelvis när vi hanterar tillstånd så ska vi alltid innan vi skickar ut ett brev, ringa och prata med de kunder som får ett avslag, säger Ulf Andersson.

Han är inte nedslagen över att Östhammar hamnar längst ner på listan av länets åtta kommuner.

– Nej, vi utgår från vår position och sedan är det glädjande om andra kommuner har en bra uteckling, säger Ulf Andersson som trots placeringen tycker att Svenskt näringslivs mätning är rättvisande och ett bra verktyg för dem i kommunens fortsatta utveckling av företagsklimatet.

Förklaringen till att Tierp faller hela 129 platser i mätningen, är enligt Svenskt näringsliv, att ett antal upphandlingar och investeringar ifrågasatts och fått stor medial uppmärksamhet under det gånga året. Detta har påverkat företagens förtroende för kommunen och är förklaringen till det stora tappet. Nu har Företagarföreningen ”Företagare i Tierps kommun” inlett en kommunturné där man möter företagare på respektive hemort för att samtala om vad som fungerar bra, vad som fungerar mindre bra och hur man kan arbeta tillsammans för ett bättre företagsklimat.

Anna-Lena Holmström, regionchef för Svenskt näringsliv, anser att en mätning av länets företagsklimat utifrån företagarnas perspektiv behövs för att skapa nya jobb och mer välfärd i regionen.

– Ja, där företagen får rätt förutsättningar skapas jobb som ger ökade skatteintäkter som till exempel kan användas till fler förskoleplatser, poliser och gymnasielärare. Därför behöver företagsklimatet vara en prioriterad fråga för regionens kommunpolitiker, tycker Anna-Lena Holmström.