Det var efter en inspektion i oktober som bristerna uppmärksammades.

Det visade sig att företaget inte bedriver något systematiskt arbetsmiljöarbete. Bland annat genomförs inga skyddsronder, personalmöten eller medarbetarsamtal på företaget.

Nu kräver Arbetsmiljöverket att de som äger konditoriet ska se till att arbetstagarna och de själva har tillräckliga kunskaper om riskerna för olyckor eller ohälsa i arbetet. Bland annat står det att företaget ska ha särskilda säkerhetsrutiner för ”situationer då våld och hot förekommer eller som kan medföra risk för våld och hot i verksamheten”.

Nolltolerans mot kränkande särbehandling är ett annat område som arbetsgivaren måste informera arbetstagarna om.

Ägarna av konditoriet får nu fram till februari på sig att åtgärda bristerna. Annars riskerar företaget att behöva betala ett vite för att man inte följer arbetsmiljöverkets föreskrifter.