– Gitarrfestivalen har under sina 15 år vuxit till ett mycket starkt kulturvarumärke med upp till 74 procents kännedom i Uppsala. Det är imponerande att kunna uppnå en så djup kännedom, inte bara i Uppsala, utan också nationellt och internationellt, säger varumärkesstrategen Mats Dafnäs.

Han menar att starka kulturvarumärken är avgörande för utvecklingen av en stad som Uppsala med mycket innehåll av kultur och kunskap.

– Kultur är en aktiv del av de kreativa processerna inom näringslivet, säger Mats Dafsnäs.

Artikelbild

| Mats Dafnäs har undersökt genomslaget för Uppsala Internationella Gitarrfestivals varumärke.

Han förklarar det med att när kultur och näringsliv samarbetar stärks kulturen både ekonomiskt och kreativt.

– Samtidigt får näringslivet en perfekt möjlighet att visa samhällsengagemang. Dessutom förstärks kommuners attraktionskraft när företagen engagerar sig och summan blir mer kultur, säger Klaus Pontvik, grundare och festivalchef.

Som exempel nämns festivaltidningen som getts ut de senaste sex åren i både Upsala Nya tidning och Dagens Nyheter.

– Genomslaget har mätts varje år och tidningsbilagan har uppnått en observation på nästan 80 procent i UNT och 49 procent i DN, vilket innebär sammanlagt cirka 440 000 läsare, säger medieanalytikern Staffan Hultén som genomfört mätningen.