Totalt får Gunnar Pejler 2,4 miljoner kronor under tre år. Han är en av världens ledande experter på mastceller, en typ av vita blodkroppar som har en nyckelroll vid astmatiska reaktioner.

– Vi har arbetat med detta länge och under de senaste åren har vi etablerat en ny princip för att bromsa mastcellens negativa effekter genom att selektivt orsaka celldöd hos mastceller, berättar Gunnar Pejler.

En forskning han nu ser fram emot att kunna fortsätta bedriva.

– Anslaget kommer att möjliggöra fortsatt forskning om hur mastceller bidrar till astma. Förhoppningsvis kan detta leda till bättre behandlingsmetoder och diagnostik, säger han.