Uppsalaläkaren Daniel Wänn, konsult inom e-hälsa vid företaget Accenture, har i dagarna lanserat appen e-Förskrivning. Via appen kan legitimerade läkare skriva ut recept via mobilen.

– Det är mycket digitalt i samhället och allt är väldigt enkelt, men så helt plötsligt bemöts man av det gammalmodiga, som att du måste hitta ett papper eller gå till arbetsplatsen nästa dag för att kunna skriva ut ett recept. Jag insåg att det var en brist på en enkel, digital lösning och att det säkert är något som många andra vill ha, säger Daniel Wänn.

Han började gräva i frågan och hittade att det funnits en diskussion under flera år om behovet av en app som skulle underlätta att skriva ut recept digitalt. Daniel Wänn tog hjälp från flera vänner om hur han skulle gå till väga för att bygga upp appen.

– Det blev mycket kontakt med olika myndigheter. Det här är ju ett område som är väldigt reglerat i lag vem som har rätt till förskrivning och vilken information som måste finnas med för att receptet ska bli giltigt.

Appen hjälper legitimerade läkare att skriva ut läkemedel. Man registrerar sig via sitt bankid och även genom sin förskrivarkod, en unik kod för läkare som kan skriva ut recept. Alla uppgifter skickas sedan till socialstyrelsen för att bekräfta att personen har befogenhet.

– När allt är klart skickas recept sedan till det som kallas nationella receptdepån och därifrån går det ut till alla apotek.

På bara några dagar har appen haft över 400 nedladdningar.

– Nästa steg är att öppna upp för fler arbetskategorier som sjuksköterskor och tandläkare, säger Daniel Wänn.