Ny vd från 1 oktober blir Andreas Larsson som senast kommer från svenska ambassaden i Washington, där han varit teniskt-vetenskapligt råd och kontorschef.

– Jag tycker att det är kul och spännande att få arbeta i Uppsalaregionen med universitetet, samhälle, forskning och näringsliv, säger Anderas Larsson.

Larssons uppdrag som ny vd är att främja samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringslivet och offentliga organisationer, för att stödja utvecklingen av företag och regionens attraktions- och konkurrenskraft.

– Uppsala är oerhört spännande med excellent utbildning och företagande i absolut framkant, säger Andreas Larsson.

Larsson har lång erfarenhet från en rad företag och universitet, som Vinnova, LKAB, Accenture och Stanford university.

Han efterträder Christina Frimodig som går i pension.