– Att dieselpriset är högre än priset på bensin är sällsynt. Generellt sätt är priserna höga just nu, säger Johan Söderberg, drivmedelschef på Circle K.

Världsmarknadspriset för olja ligger på höga nivåer vilket påverkar priset.

– Vi har en geopolitisk oro, i och med USA:s sanktioner mot Iran och att det finns en turbulens i Venezuela. Båda är viktiga oljeproducenter vilket gör att råoljepriset går upp.

En annan orsak är att biodrivmedel, som finns i diesel, också har ökat i pris. Trots att priserna har skjutit i höjden, sker det nu en liten vändning.

– Det är svårt att sia om framtiden men nu kan vi i alla fall konstatera att priserna är på väg ner, säger Johan Söderberg.