Det nya webbverktyg som tagits fram är till för dem som ska handla upp nya system eller utveckla befintliga system.

Materialet som bygger på forskning består av checklistor, scenarier, fakta och tips.

– Det är viktigt att ta hänsyn till arbetsmiljöfrågor redan från början och se till att de finns med genom hela införandet. Ofta blir det viktigaste att få projektet klart i tid och att budgeten ska hållas. Då glöms ofta arbetsmiljöfrågorna bort, säger Fredrik Beskow, projektledare på Prevent som står bakom verktyget.

I verktyget ges handfast hjälp om hur man beställer och kravställer upphandling (eller egen utveckling) av ett IT-system. Här finns också tips om hur de som ska arbeta i systemet görs delaktiga i processen.

– Det är också viktigt att redan från början bestämma hur det nya systemet ska följas upp i samarbete med leverantören. Att dokumentera vilka brister vi ser och sedan åtgärda dem, säger Bengt Sandblad.

Ofta handlar det om konkreta problem, men frågan kan ändå vara ganska abstrakt att ta tag i. Därför kan det vara bra med ett verktyg att utgå ifrån och ha kunskap om ansvarsfördelning.

– Det är ledningens ansvar att tillhandahålla ett fungerande IT-system eftersom det annars går ut över arbetsmiljön, men det är nog något som man tidigare inte tänkt på så mycket, säger Bengt Sandblad och Fredrik Beskow.

Kända exempel är större offentliga myndigheter där upphandlingar blivit mindre lyckade, som exempelvis hos försäkringskassan, polisen och vissa landsting/regioner.

– Vi tror nu att näringslivet och andra arbetsgivare börjar se den potentiella nytta som finns om de lyckas åtgärda problemen. Om de lyckas leder det direkt till mer pengar i kassan, plus att folk kommer blir mindre stressade och må bättre, säger Bengt Sandblad.