Ägarna har ingått ett avtal om att samtliga aktier i TM Anläggning i augusti ska överlåtas till Sh bygg, sten och anläggning AB. I och med köpet blir TM ett helägt dotterbolag till Sh bygg.

Crister Isaksson, affärsområdeschef för Sh byggs affärsområde anläggning, säger i ett pressmeddelande att företagen kommer komplettera varandra.

– Vi jobbar främst mot stat, kommuner och landsting. Tack vare att TM Anläggning riktar in sig mot större privata fastighetsägare kommer vi kunna lära av varandra, bredda vår kundbas och tillsammans stärka oss på vår marknad, säger Crister Isaksson.

TM arbetar främst med totalentreprenader inom industri, handel och fastigheter. Enligt företagets websida ägs och drivs verksamheten i dag av Lars Erik Lindberg och Tomas Nogelius. Företaget har sitt säte i Upplands-Väsby, startades 1988 och har cirka 40 anställda.