Samarbetet med Uppsala kommun handlar om att stötta ungas fritidsaktiviteter inom kulturområdet. Företagen SH bygg, Bjerking och bolaget Sportfastigheter bidrar med kompetens och ekonomiska medel. Kommunen stöttar med bedömning och kontakter.

Unga kan själva, eller tillsammans med någon förening, ansöka om bidrag på upp till 25 000 kronor.

En förening som redan sökt och fått stöd är SyskonSKAP som arrangerar konstnärliga workshops, filmvisningar och samtal med unga i Gottsunda. Syftet är att inspirera barn och unga att själva ta kontrollen över sin personliga utveckling och roll i samhället.

Artikelbild

| Lars Svensson från Sh Bygg vill att det skapas en meningsfull fritid för ungdomar.

– Tack vare stödet kan vi även genomföra en digital del av vår konstundervisning, säger projektledaren på SyskonSKAP, Mireya Monserrat Escanilla, bland annat i ett pressmeddelande

Om fler företag vill hjälpa unga är planen att stegvis utvidga Bygg för framtiden (#BFF) att omfatta hela Uppsala.

"Ungdomarna är vår framtid och med hjälp av BFF kan alla bidra till att på ett effektivt sätt utveckla ungdomars idéer och kreativitet", skriver bland andra Lars Svensson på SH bygg samma pressmeddelande.