Sörmlands Media ger ut tidningarna Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning, Södermanlands Nyheter, gratistidningen Extra och Katrineholms-Kuriren. I köpet ingår även bland annat tryckeribolaget Ektab och fastighetsbolaget Printfast samt Österbergs tryckeri AB.

Enligt företrädare för bolagen stärker affären NTM-koncernen, samtidigt som den tryggar utgivningen av de sörmländska tidningarna.

– Geografiskt sett passar tidningarna in mycket bra i vårt koncernbygge då vi kommer att få ett sammanhängande utgivningsområde från Uppland ner till norra Småland, något som ger oss stora synergieffekter, säger NTM:s koncernchef Lennart Foss.

NTM, som i dag är en av Sveriges största mediekoncerner, har även verksamheter på Gotland och i Norrbotten.

Vad innebär köpet av Sörmlands Media för UNT?

– Affären visar tydligt att vår koncern tror på lokal journalistik och är beredd att satsa vidare på lokala medier. Det är stärkande även för UNT och våra läsare.

Sedan blir det så klart roligt och förhoppningsvis lärorikt för oss som jobbar att dela erfarenheter och utveckling med fler tidningar, säger UNT:s vd och chefredaktör Kalle Sandhammar.

Affären mellan de två medieaktörerna kommer att genomföras i november.