Stefan Berg blir den person som i framtiden ska hålla i kontakterna mellan kommunen, medborgarna och pressen.

Blir det några förändringar i kommunens policy gentemot medierna?

– Just nu är vår avdelning inne i en organisationsförändring. Syftet är att på bästa sätt serva både medborgarna och ge er den service som ni önskar och behöver, säger Stefan Berg.

Artikelbild

| Stefan Berg, ny presschef Uppsala kommun.

Vi har tidigare rapporterat om kritiken mot kommunens kommunikationspolicy. Tjänstemän som bett om att få se sina citat före publicering av en artikel har tidigare ofta skickat dem vidare till kommunens pressavdelning för genomläsning. Förra året fick exempelvis en av UNT:s reportrar, som skickat citat till en tjänsteman, ett sms från tjänstemannen där det framgick att kommunens pressavdelning hade synpunkter på delar av innehållet.

Läs mer här: Ökad styrning hot mot yttrandefrihet

Stefan Berg säger att han inte kan uttala sig om hur arbetet har fungerat tidigare.

– Nej, jag började här så sent som i förra veckan, men jag vet att kommunen syns mycket i medierna vilket är bra. Jag vill utveckla och förbättra det arbetet. Vi tvingar ingen att skicka citat till oss, utan vi är ett stöd åt tjänstemännen. Mitt ansvar är att samordna kommunens arbete med press och media så att alla får så bra service som möjligt.

Kommer kommunen utbilda tjänstemännen om deras meddelarfrihet, det vill säga deras rätt att tala med medierna även när något inte står rätt till i kommunen?

– Ja, självklart. Alla nyanställda får information om det och vi har även löpande utbildningar. Meddelarfriheten är absolut en viktig fråga att värna om.

Stefan Berg kommer senast från Kammarkollegiet i Stockholm där han varit pressansvarig. Tidigare har han varit anställd i olika kommuner.

Vad gör du på fritiden?

– Min fru och jag har fem barn i åldrarna 3–18 år så det mesta av fritiden ägnar vi åt barnen, säger Stefan Berg som bor i Upplands Väsby.

Hur känns det att komma till Uppsala?

– Det känns roligt att få vara en del av en sådan expansiv kommun och stor stad. Uppsala har ju exempelvis utsetts till årets cykelstad och kommit långt på många olika områden. Förhoppningsvis ska vårt arbete göra Uppsala till en ännu bättre kommun att bo i.

Även kommunens tidigare presschef, Erik Boman, arbetar kvar i kommunens kommunikationsstab som består av ett 70-tal personer.

– Ja, Erik Boman har gått vidare i organisationen och blivit enhetschef för en av våra grupper inom staben, säger Stefan Berg.

Läs tidigare artiklar här: Tidigare presschefen uppmanar till koll av citat

Ny policy ska öka insynen i bolag